Miljø og isolering

Vi er alle sammen opmærksomme på, at vi skal gøre noget for at formindske CO2 udslippet. Det er faktisk sådan, at vi ved det, og er ved at blive lidt trætte af hele tiden at høre om det. Men gør vi nok? Er der områder, hvor vi kan gøre mere? Uden at det gør skade på os, er dyrt, eller bare besværligt? Vi tager cyklen på arbejde. Fint. Vi putter vores affald i de rigtige bøtter, så genbrugsmaterialer kan anvendes igen og igen. Vi gør meget. Men har vi egentlig lige fået tjekket, at vores loft derhjemme er godt nok isoleret? Der er faktisk mange mennesker, der mener, at det er det. Vi har måske 10 cm isoleringsmateriale liggende oppe på loftet. Det siges at være nok. Det er det ikke! For at et loft er tilstrækkeligt isoleret, så skal der ligge mindst 25 cm materiale. Og det er faktisk bedst, hvis der ligger ca. 40 cm isoleringsmateriale.

Enorm effekt på miljøet

Et eller andet sted læste jeg, at hvis et loft er på 150 m2, og der ligger ca. 40 cm isoleringsmateriale på det, så skaber vi en besparelse på CO2 udslippet, der svarer til det udslip som en flyvetur imellem København og Firenze, skaber. Det er ret meget. Og hvor ligger den besparelse så? Ja, selvfølgelig, i at husets indeklima er meget bedre. For det første holder det bedre på varmen – og dermed forbruger du mindre CO2 til opvarmning. Vi ved jo alle, at varm luft stiger til vejrs. Og er der mangelfuld loftsisolering i dit hus, så fyrer du for fuglene. Ikke for din familie og dig selv – læs bare denne her. Den varme luft siver simpelthen ud, fordi den trænger op igennem den mangelfulde isolering. Derfra er det klart, at den trænger ud imod kulden udenfor.

Få tjekket isoleringen

Derfor vil jeg råde dig til, at du får en isolatør til at se på loftsisoleringen i dit hus. Det kan godt være, at det vil medføre lidt strabadser for dig og din familie, hvis isolatøren bliver nødt til at efterisolere loftet. Det er jo aldrig helt behageligt at have håndværkere i sit hjem. Men det er dog ikke flere strabadser, end at I sagtens kan klare det. Og tanken om, at I får et hjem, hvor den lune luft ikke bare siver ud, er vel tilstrækkelig til, at I kan blive motiveret til at finde jer i ganske få dages strabadser. Der er jo ikke tale om strabadser i hele døgnet. Og en efterisolering af et loft behøver ikke at tage alt for mange dage.

Derfor bør du tage kontakt til en isolatør nu. Hvis du vil. Jeg kan ikke beordre dig. Jeg synes bare, at du skal vide, at du har chancen for at få et endnu bedre indeklima i huset. Du har også en forpligtigelse til at sørge for, at vores CO2 udslip formindskes. En loftsisolering kan i den grad godt medvirke til, at du opnår begge dele. Og som en ekstra bonus: Din varmeregning formindskes. Det kan måske betyde, at I med bedre samvittighed og økonomi kan komme på en dejlig ferie til Firenze.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *